Visziekten

Als uw vissen ziek zijn, is dit vaak duidelijk aan ze te merken.

Afhankelijk van het ziektebeeld, vertonen de vissen verschillende symptomen.

Er zijn echter symptomen die bij alle ziekten aanwezig zijn, waaraan u kunt herkennen dat er iets mis is met uw vis.

In het geval dat uw vissen een of meer van de volgende symptomen vertonen, is het verstandig uw water te controleren of een afstrijkje van uw vissen te maken:

- Over de bodem schuren

- Uit het water springen

- Stil blijven liggen met de vinnen ingetrokken.

Het is ook mogelijk om met uw vis langs te komen voor een gezondheidsinspectie. De kosten hiervoor bedragen €5,-