CANNA PH+ PLUS PRO 1 LITER

excl Verzendkosten kg
Bestel
 • Beschrijving

Om de pH te verhogen hoeft geen rekening gehouden te worden met de fase waarin de plant zich bevindt. CANNA heeft 2 versies:

 • een versie van 5% voor kleine bijstellingen.
 • een versie van 20% voor grotere correcties.

Gebruiksaanwijzing:

 • Voeg op 100 liter voedingsoplossing 4 ml  pH+ toe. Goed roeren en meet de pH.
 • Indien nodig het bovenstaande herhalen, totdat de gewenste zuurtegraad is bereikt.
 • Advieswaarde pH: 5,2 - 6,4.

Waarschuwing:

 • Veroorzaakt ernstige brandwonden. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig  medisch advies inwinnen.
 • Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
 • Verontreinigde kleding direct uittrekken.
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

Bevat: Kaliumbicarbonaat, 20% kaliloog (KOH).