Canna PH- BLOEI 1 liter

excl Verzendkosten kg
Bestel
 • Beschrijving

CANNA PH- BLOEI
Voor het aanzuren van voedingstoffen voor snelgroeiende planten tijdens de bloeifase.

Gebruiksaanwijzing:

 • Voeg op 100 liter voedingsoplossing 5 ml pH- Bloei toe.
 • Goed roeren en meet de pH.
 • Indien nodig het bovenstaande herhalen totdat de gewenste zuurtegraad is bereikt.
 • Advieswaarde pH: 5,2 - 6,4.

Waarschuwing:

 • Corrosief, bevat 59% Fosforzuur.
 • Veroorzaakt brandwonden.
 • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
 • Draag geschikte beschermende kleding.
 • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
 • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen.

Garantie: Bevat 41% fosforzuuranhydride (P2O5)