Canna PH- GROEI 1 liter

excl Verzendkosten kg
Bestel
  • Beschrijving

CANNA PH- GROEI
Voor het aanzuren van voedingsoplossingen voor snelgroeiende planten tijdens de groeifase.

Waarschuwing:

  • Corrosief, bevat 38% Salpeterzuur
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden
  • Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
  • Damp niet inademen
  • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
  • Draag geschikte beschermende kleding
  • Verontreinigde kleding direct uittrekken
  • Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen